Zakres naszej obsługi w procesie generowania leadów

W hotLead stawiamy na zrozumienie i transparentność współpracy z klientami, stąd na samym początku chcemy określić dokładny zakres obsługi przedstawiając Państwu pełen proces kampanii generowania leadów.

CEL: GENEROWANIE LEADÓW

hotLead

Kampania generowania leadów odpowiada za zapełnienie pierwszego etapu lejka sprzedażowego (generowanie szans sprzedaży – zwrócenie uwagi, wstępne zainteresowanie), uzyskując efekty podobne jak w przypadku innych leadów pozyskiwanych przez klienta np. przez stronę www, telefon do firmy itp. – tzw. ciepłe leady.

Rozliczenie za wykonaną pracę tj. wygenerowane kampanią leady, wykonane etapy prac oraz udokumentowane odpowiedzi potencjalnych klientów (zgromadzone odpowiedzi mailowe i/lub nagrania rozmów).

1. Opracowanie założeń

Określenie założeń kampanii, oszacowanie jej potencjału, zmierzenie grupy docelowej, analiza szacunkowej liczby leadów.

2. Warsztaty

Przeprowadzenie szczegółowych warsztatów dotyczących oferty klienta (omówienie korzyści, obiekcji, case studies, statystyk, referencji, tonu komunikacji itp.)

3. Przygotowanie kampanii

Napisanie scenariuszy komunikacji, stworzenie bazy danych, kupienie i skonfigurowanie domeny, analiza wykluczeń, stworzenie stopki mailowej.

4. Wdrożenie i uruchomienie kampanii

Rozgrzanie skrzynek, przygotowanie dynamicznych pól, testowe wysyłki, analiza docieralności, przygotowanie testów A/B.

5. Analiza wyników

Filtrowanie wszystkich udzielonych odpowiedzi ze względu na ich poziom zainteresowania, określanie leadów.

6. Przekazanie leadów

Udostępnienie leadów do dalszej obsługi po stronie klienta w wybrany przez klienta sposób (Arkusz Google, dostęp do CRM).

7. Optymalizacja kampanii

Przygotowanie nowych scenariuszy komunikacji mailowej/telefonicznej, opracowanie kolejnych grup docelowych, argumentów, kanałów, korzyści.

8. Raportowanie

Opracowanie wskaźników i wyników kampanii (3x dziennie aktualizacja Arkusza Google, spotkania update'owe, zbiorcze podsumowania).

Zasięg obsługi
CEL: OBSŁUGA LEADÓW I SPRZEDAŻ

Klient

Obsługa leadów przez Klienta to przejęcie pozostałych etapów lejka sprzedażowego (ocena szans, kwalifikacja, analiza potrzeb, prezentacja, oferta, zamknięcie sprzedaży).

hotLead nie rozlicza się za pracę Klienta, na którą nie ma wpływu i której nie może kontrolować (liczba prób kontaktu z leadami, treść oraz jakość komunikacji, umiejętności sprzedażowe, nagrania rozmów itp.). 

1. Przejęcie i obsługa wygenerowanych leadów

Obsługa przekazanych przez hotLead szans sprzedażowych na podstawie przekazanych szczegółowych danych kontaktowych.

2. Działania sprzedażowe

Przeprowadzenie klienta przez pełen proces sprzedażowy rozpoczynający się od oceny szans oraz kwalifikacji (tzw. scoring ladów), przez spotkania, po przedstawienie oferty.

3. Negocjacje i domykanie sprzedaży

Końcowy etap lejka sprzedażowego polegający na zorganizowaniu niezbędnych formalności oraz zamknięciu sprzedaży (w tym także obsługi posprzedażowej).

Niezależnie od rodzaju prowadzonej kampanii oraz kosztów pozyskania lead’a, hotLead zawsze zapewnia:

Wymiana lead'a

Możliwość wymiany pozyskanego lead'a w momencie, kiedy nie spełnia ustalonych kryteriów

Dostęp 24/7

Lista pozyskanych lead'ów dostępna w chmurze (dokumenty Google) 24h na dobę

Jakość

Prowadzenie jakościowych działań opłaca się nie tylko nam, ale również Tobie (niższe koszty)

Narzędzia

Pracujemy w oparciu o najlepsze narzędzia zapewniające sprawny przebieg kampanii

CHCESZ POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW DZIĘKI GENEROWANIU LEAD’ÓW?

Umów się na bezpłatną konsultację ze swoim doradcą

  Najważniejsze zasady i postanowienia dotyczące współpracy:

  • Pojedynczy lead jest osobą, która w udokumentowany sposób (wiadomość e-mail/systemowa, nagranie rozmowy telefonicznej) wyraziła chęć, pozytywną odpowiedź na otrzymaną w kampanii propozycję współpracy.
  • Stworzenie listy kontaktów, zbudowanie bazy danych, określenie grupy odbiorców należy do hotLead. Baza ta pozostaje własnością hotLead i nie zostaje przekazana klientowi.
  • Wynagrodzenie za prowadzoną kampanię opłacane jest z góry (przed rozpoczęciem kampanii). W przypadku dostarczenia mniejszej ilości lead’ów niż zakładają założenia kampanii, zwracana jest kwota, proporcjonalnie do liczby niedostarczonych lead’ów.
  • Klient zobowiązany jest do sprawnej współpracy z hotLead, w celu terminowego przeprowadzenia kampanii.

  Skorzystasz na 2-4 nowych klientach tygodniowo?

  Umów się na bezpłatną konsultację ze swoim doradcą i zacznij kampanię generowania leadów już dzisiaj

  Scroll to Top