Zwroty, które zabijają Twoją sprzedaż


Czas czytania artykułu: 3 minut(y)

Kluczową rolę w sprzedaży odgrywa staranny dobór właściwych słów.

Sposób komunikacji nie tylko wpływa na postrzeganie oferowanych produktów i usług, ale również buduje lub podważa zaufanie klientów. Dobór właściwych zwrotów i unikanie tych, które mogą być źle odbierane, jest fundamentem efektywnej strategii sprzedażowej. W tym artykule przyjrzymy się sześciu zwrotom, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki sprzedażowe, oraz omówimy, dlaczego są one szkodliwe i jak można je zastąpić bardziej skutecznymi formułami komunikacji.

 

Zwrot 1: “Zaufaj mi”

Dlaczego podważa zaufanie: Zwrot “Zaufaj mi” może wydawać się prostą zachętą do wiary w słowa sprzedawcy, ale w rzeczywistości często osiąga przeciwny efekt. Klienci mogą odczuwać, że taka fraza jest używana do przesłonięcia braku solidnych argumentów lub próby ukrycia pewnych informacji. W sprzedaży, gdzie transparentność i wiarygodność są kluczowe, używanie takich zwrotów może szybko zaszkodzić relacji z klientem, sprawiając, że poczuje się on manipulowany.

Alternatywne podejścia do budowania zaufania: Zamiast polegać na frazie “Zaufaj mi”, sprzedawcy powinni skupić się na budowaniu zaufania poprzez jasne i szczere komunikowanie się. Obejmuje to dokładne wyjaśnianie produktów lub usług, przedstawianie faktów i danych, które mogą wesprzeć ich argumenty, oraz aktywne słuchanie i odpowiadanie na obawy klientów. Pokazywanie gotowości do zrozumienia i rozwiązania problemów klientów, bez uciekania się do pustych fraz, jest znacznie bardziej efektywne w budowaniu trwałych, opartych na zaufaniu relacji.

 

Zwrot 2: “Szczerze mówiąc”

Jak ten zwrot wpływa na postrzeganie szczerości: Używanie zwrotu “Szczerze mówiąc” może nieświadomie zasugerować, że wcześniejsze wypowiedzi sprzedawcy nie były całkowicie szczere. Kiedy sprzedawca nagle podkreśla swoją szczerość, klient może zacząć wątpić w prawdziwość wcześniej przekazanych informacji. Taki zwrot, zamiast budować zaufanie, może prowadzić do kwestionowania motywów i wiarygodności sprzedawcy.

Znaczenie konsekwentnej szczerości w komunikacji: Kluczowym elementem skutecznej komunikacji w sprzedaży jest konsekwentna szczerość. Sprzedawcy powinni stale utrzymywać wysoki poziom transparentności w swoich rozmowach z klientami. Oznacza to unikanie sugerowania, że tylko część rozmowy jest szczera, a zamiast tego zapewnienie, że cała komunikacja jest otwarta i uczciwa. Budowanie wiarygodności przez konsekwentną szczerość pozwala na tworzenie trwałych, opartych na zaufaniu relacji z klientami.

 

Zwrot 3: “Hmm… Myślę, że możemy to zrobić”

Ryzyko niepewności w odpowiedziach: Kiedy sprzedawca odpowiada niepewnie, jak w przypadku użycia zwrotu “Hmm… Myślę, że możemy to zrobić”, może to wywołać wątpliwości u klienta co do kompetencji sprzedawcy lub realności obietnic. Taka niepewność podważa zaufanie i może sprawić, że klient poczuje się mniej komfortowo, podejmując decyzję o zakupie.

Lepsze sposoby radzenia sobie z niepewnymi sytuacjami: Zamiast udzielać niepewnych odpowiedzi, sprzedawcy powinni starać się uzyskać więcej informacji i zapewnić dokładną odpowiedź później. Można to zrobić, mówiąc: “To dobre pytanie, pozwól mi to sprawdzić i wrócę do Ciebie z konkretnymi informacjami”. To pokazuje, że sprzedawca traktuje pytania klienta poważnie i jest zobowiązany do zapewnienia dokładnych informacji, co buduje zaufanie i profesjonalizm.

 

Zwrot 4: “Czy jesteś osobą decyzyjną?”

Potencjalne negatywne skutki tego pytania: Zadanie pytania “Czy jesteś osobą decyzyjną?” może być odbierane jako brak szacunku i może sprawić, że rozmówca poczuje się pomniejszony lub nieistotny. Jeśli rozmówca nie jest głównym decydentem, takie pytanie może spowodować dyskomfort i negatywnie wpłynąć na dalszą współpracę. Ponadto, wydaje się ono nieuprzejme i może sugerować, że jedynym celem sprzedawcy jest szybkie zamknięcie transakcji.

Efektywniejsze strategie identyfikowania decydentów: Zamiast bezpośrednio pytać o rolę decyzyjną, sprzedawcy mogą delikatnie zbadać strukturę organizacyjną i proces podejmowania decyzji klienta. Można to zrobić przez pytania dotyczące poprzednich doświadczeń klienta z podobnymi zakupami lub poprzez dyskusję na temat jak proces decyzyjny wygląda w ich organizacji. Taki sposób pozwala na zdobycie potrzebnych informacji, jednocześnie utrzymując pozytywne i profesjonalne relacje.

 

Zwrot 5: Używanie branżowego żargonu

Dlaczego żargon może być barierą w komunikacji: Używanie branżowego żargonu i skomplikowanego języka technicznego może stworzyć barierę w komunikacji z klientami, którzy mogą nie być zaznajomieni z taką terminologią. To może prowadzić do nieporozumień, frustracji i poczucia wykluczenia u klienta. Sprzedawca, używając specjalistycznego języka, może wydawać się niedostępny i odstręczający, co utrudnia efektywne przekazywanie wartości produktu lub usługi.

Jak uprościć komunikację dla lepszego zrozumienia: Aby uniknąć tych problemów, sprzedawcy powinni starać się wyrażać swoje myśli jasno i zrozumiale, unikając branżowego żargonu tam, gdzie to możliwe. Warto tłumaczyć skomplikowane pojęcia prostym językiem i upewnić się, że klient rozumie przekazywane informacje. Wykorzystanie analogii lub prostych przykładów może również pomóc w przekazywaniu skomplikowanych koncepcji w bardziej przystępny sposób.

 

Zwrot 6: “Zwykle tego nie robimy, ale…”

Percepcja tego zwrotu przez klientów: Kiedy sprzedawca używa zwrotu “Zwykle tego nie robimy, ale…”, może to zostać odebrane przez klientów jako próba manipulacji lub fałszywe obietnice. Klienci mogą odczuwać, że sprzedawca próbuje wywrzeć na nich wrażenie poprzez oferowanie rzekomo wyjątkowego traktowania, co może budzić podejrzenia i wątpliwości co do rzetelności oferty.

Jak unikać fałszywego wrażenia specjalnego traktowania: Aby unikać tego wrażenia, sprzedawcy powinni koncentrować się na jasnym i uczciwym komunikowaniu zakresu swoich usług i produktów. Zamiast sugerować wyjątkowe traktowanie, lepiej jest podkreślać wartość i korzyści, które klient otrzyma standardowo. Transparentność w komunikacji pozwala zbudować solidną relację i zaufanie klienta.

 

Podsumowanie

Wnioski i zalecenia dotyczące efektywnej komunikacji sprzedażowej wynikające z omówienia szkodliwych zwrotów są jasne. Kluczowym elementem jest budowanie zaufania i autentyczności poprzez jasną, uczciwą i bezpośrednią komunikację. Należy unikać zwrotów, które mogą podważyć wiarygodność, takich jak “Zaufaj mi” czy “Szczerze mówiąc”, oraz unikać niepewnych odpowiedzi i branżowego żargonu. Zamiast tego, sprzedawcy powinni skupić się na empatii, dokładnym słuchaniu potrzeb klientów i jasnym przedstawianiu wartości swoich produktów lub usług. Efektywna komunikacja sprzedażowa to nie tylko przekazywanie informacji, ale również budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami.

5/5 - (1 ocen/y)

Autor artykułu:

  • Bartosz Radacz

    Cześć! Jestem Bartek, specjalizuję się w rozwijaniu sprzedaży oraz wypracowywaniu wartości ofert B2B. Z wykształcenia magister inżynier, a z praktyki doświadczony strateg. W trakcie studiów pełniłem rolę przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego ASAP o tematyce zarządzania i przedsiębiorczości, co dało mi solidne podstawy w dziedzinie zarządzania i nauki. W wolnym czasie jestem zapalonym sportowcem - od biegania, jazdy rowerem po treningi siłowe. Uwielbiam podróżować i odkrywać nowe miejsca. Każda podróż to dla mnie nowa inspiracja i okazja do nauki. „The best way to predict the future is to create it”

    View all posts

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top