Na czym polega zarządzanie sprzedażą?


Czas czytania artykułu: 4 minut(y)

Firmy, które dobrze prosperują, cechuje jeden ważny element – dobre zarządzanie sprzedażą.

Ponieważ w każdej działalności biznesowej jest tak wiele ruchomych części, proces zarządzania sprzedażą musi być w pełni zrozumiały, aby zapewnić, że każdy aspekt wspólnego wysiłku sprzedażowego działa efektywnie. Oczywiście głównym celem menedżerów sprzedaży powinno być maksymalizowanie zysków zespołu, przy jednoczesnym dostarczaniu klientom jak najlepszej wartości, ale na czym konkretnie polega zarządzanie sprzedażą?

 

Spis treści, czyli co dokładnie znajdziesz w tym artykule:

Znaczenie i definicje

Zarządzanie sprzedażą to planowanie, kierowanie i kontrola profesjonalnej sprzedaży, w tym rekrutacja, przydzielanie zadań, nadzorowanie, opłacanie i motywowanie zespołu sprzedaży. Często określa się tą dziedzinę również jako zarządzanie częścią promocji osobistej w ramach funkcji marketingowej firmy.

Sprzedaż jest jedyną funkcją w organizacji, która generuje przychód lub dochód dla firmy i dlatego musi być odpowiednio zarządzana. Wyniki finansowe firmy zależą od wydajności działu sprzedaży. Istnieje kilka aspektów, które powinny być motywujące dla potencjalnych sprzedawców. Pierwszym z nich jest to, że handlowcy są często najlepiej opłacanymi ludźmi w biznesie, a sprzedaż jest często uważana za najszybszą i najpewniejszą drogę do najwyższego kierownictwa.

Dla organizacji ważne jest stworzenie i utrzymanie efektywnych sił sprzedaży. Dzieje się tak dlatego, że menedżerowi sprzedaży powierza się nie tylko zarządzanie zasobami w celu osiągnięcia docelowych wyników sprzedaży, ale także pełnienie funkcji kierowniczych obejmujących planowanie działań sprzedażowych oraz organizowanie zespołu w celu osiągnięcia celów sprzedaży. Zarządzanie sprzedażą funkcjonuje na peryferiach zarządzania marketingowego, które decyduje o roli różnych działań promocyjnych firmy.

Zarządzanie sprzedażą w szczególny sposób przyczynia się do osiągnięcia celów marketingowych firmy. W rzeczywistości kierownicy sprzedaży wyznaczają cele sprzedaży osobistej oraz formułują politykę i strategie w tym zakresie. Budżet sprzedaży funkcjonuje jako część składowa planów marketingowych, biorąc pod uwagę szerokie cele działu marketingu.

 

Istnieją cztery główne gałęzie (wszystkie wzajemnie powiązane) w skutecznym zarządzaniu sprzedażą:

 • Planowanie polityki na najwyższym szczeblu, które ustanawia ramy celów do osiągnięcia w zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa,
 • Planowanie operacyjne linii i personelu, dzięki któremu z wyprzedzeniem ustala się procedury, na podstawie których można kontrolować jakość i ilość pracy.
 • Organizacja, tworzenie struktury odpowiedzialności i wzajemnych powiązań, tworzenie schematu organizacyjnego, przydzielanie odpowiedzialności, delegowanie uprawnień, śledzenie odpowiedzialności i wyjaśnianie charakteru współpracy.
 • Administracja, dzięki której kierownictwo osiąga zaplanowane cele poprzez kierowanie i ocenę działań, w tym szkolenia sprzedażowe, motywowanie, koordynację i realizację.

Metody zarządzania sprzedażą są uwarunkowane charakterem poszczególnych produktów lub linii produktów, a także kanałami, przez które odbywa się sprzedaż. Całkiem odmienne problemy pojawiają się na przykład w sprzedaży dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych, a w każdej dziedzinie istnieje wiele różnic w zależności od tego, czy sprzedaż odbywa się do konsumentów czy do pośredników. Istnieje również duża różnorodność w osobistych preferencji wśród menedżerów sprzedaży w odniesieniu do metod i technik organizacji, motywacji i planowania.

 

Podstawowe cele

Istnieją trzy podstawowe cele zarządzania sprzedażą; zwiększenie wielkości sprzedaży, przyczynienie się do większych zysków firmy oraz długoterminowy rozwój organizacji. Niektóre inne cele zarządzania sprzedażą są następujące:

 • Generowanie przychodów – jednym z głównych celów zarządzania jest generowanie przychodów dla organizacji. Dział sprzedaży jest w największym stopniu odpowiedzialny za przynoszenie pieniędzy.
 • Zwiększenie wolumenu sprzedaży – poprzez efektywne zarządzanie sprzedażą, organizacja chce zwiększyć liczbę sprzedanych jednostek. Zapewni to, że zakłady produkcyjne nie pozostają bezczynne i są wykorzystywane w pełni.
 • Trwałe zyski – Zarządzanie sprzedażą ma na celu poprawę zysków organizacji poprzez skuteczne planowanie, koordynację i kontrolę oraz dąży do zwiększenia sprzedaży i zmniejszenia kosztów, co zapewnia dobre zyski dla firmy.
 • Wzrost organizacji – dzięki trwałym i ciągłym technikom zarządzania sprzedażą, dana firma ma tendencję do zdobywania większego udziału w rynku, co skutkuje wzrostem struktur.
 • Przywództwo na rynku – wraz ze wzrostem wielkości sprzedaży i zysków, zarządzanie sprzedażą pozwala organizacji stać się liderem na rynku.
 • Motywowanie sprzedawców – jednym z podstawowych celów zarządzania sprzedażą jest motywowanie zespołu. Sprzedaż jest bardzo stresującym zadaniem, a osiągnięcie celów sprzedaży może stać się bardzo trudne. Dlatego zadaniem kierownictwa sprzedaży jest zapewnienie ciągłej motywacji sprzedawców poprzez odpowiednie systemy zachęt i nagród.
 • Uzupełnianie działań marketingowych – zadaniem kierownictwa sprzedaży jest wspieranie funkcji marketingowych organizacji. Marketing i sprzedaż muszą iść ze sobą w parze, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Zarządzanie sprzedażą jest synonimem zarządzania zasobami sprzedaży, ale faktem jest, że współcześni menedżerowie sprzedaży przyjęli szerszy zakres odpowiedzialności i są odpowiedzialni nie tylko za działania sprzedażowe, ale także za zarządzanie dużym i często zróżnicowanym zespołem handlowców. Są odpowiedzialni za organizowanie działań sprzedażowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Pewnym jest, że menedżerowie sprzedaży budują formalne i nieformalne struktury organizacyjne w firmie i poza nią, służą jako kluczowy kontakt z klientami i innymi zewnętrznymi odbiorcami.

Efektywne zarządzanie sprzedażą jako takie jest kluczową funkcją w wielu przedsiębiorstwach. Problemy związane z zarządzaniem sprzedażą występują w wielu firmach, w tym w koncernach produkcyjnych, instytucjach handlowych i przedsiębiorstwach usługowych. Dlatego też rekrutacja zdolnych i skutecznych osób na stanowisko związane z zarządzaniem sprzedażą jest niezwykle istotna dla rentowności firmy. Często obserwuje się, że dyrektorzy sprzedaży nie ponoszą pełnego ciężaru w dążeniu do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, ale wnoszą do nich znaczący wkład.

Wielkość sprzedaży, udział w zyskach i wzrost to trzy główne cele, które ma osiągnąć dział sprzedaży. Choć są to szerokie funkcje biznesowe, które powinny być realizowane przez najwyższe kierownictwo, sprzedaż wnosi ogromny wkład w ich osiąganie. Cele są przekazywane do działu marketingu, który z kolei przekazuje odpowiedzialność działowi sprzedaży.

 

Jak udoskonalić zarządzanie sprzedażą?

Niektóre kluczowe obszary zasługują na szczególną uwagę kierownikowa. Jak zarządzać sprzedażą i jakie aspekty są najbardziej istotne?

Jasne wytyczne

Wszyscy handlowcy muszą mieć jasną wizję tego, co mają osiągnąć, w przeciwnym razie ich wydajność nie zostanie zmaksymalizowana. Powinna istnieć jasność co do opisów stanowisk pracy, celów, standardów i procedur. Cele powinny być realistyczne, ale wystarczająco ambitne. Powinny one być wspierane przez procesy organizacyjne, np. kontrolę jakości i pomoce sprzedażowe.

Dobry zespół

Wykwalifikowany i doświadczony zasób ludzki jest kluczem do sukcesu w funkcji sprzedaży. Dobry zespół jest tworzony poprzez przestrzeganie wysokich standardów selekcji, szkolenia i testy. Tak dobrany dobry zespół musi być odpowiednio motywowany i nagradzany.

Wydajna komunikacja

Komunikacja musi być jasna, zrozumiała i przekonywująca. Spotkania sprzedażowe są ważne i należy poświęcić im uwagę, na którą zasługują. Również w motywacji komunikacja odgrywa ogromną rolę. Ocena i doradztwo to również ważne zadania komunikacyjne.

Doskonałość w sprzedaży

Doskonałość w sprzedaży jest wynikiem szkoleń w terenie, spotkań sprzedażowych, formalnych szkoleń i ocen. Dobry sprzedawca wierzy w produkt i wierzy w siebie. Wchodzi w interakcje z ludźmi i ma dobre wyczucie czasu. Dba o obecnych klientów i jednocześnie wykorzystuje nowe możliwości oaz przywiązuje wagę do obsługi po sprzedażowej.

4.3/5 - (9 ocen/y)

Autor artykułu:

 • hotLead.pl

  Pozyskiwanie klientów, generowanie leadów sprzedażowych (B2B), outsourcing sprzedaży w Polsce i zagranicą. Skup się na obsługiwaniu, a nie pozyskiwaniu klientów i zajmij się tym, co naprawdę ważne dla Twojej firmy.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top