Plan marketingowy dla Twojej firmy – Jak napisać plan marketingowy krok po kroku

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Czas czytania artykułu: 3 minut(y)

Plan marketingowy stanowi dokument, który zawiera informacje na temat produktów oraz usług marketingowych.

Jest to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi, które są używane do sprawnego zarządzania biznesem. Dobrze napisane plan pozwala na porównania osiągnięć do poszczególnych punktów, dzięki czemu na bieżąco można dokonywać ewentualnych korekty. Adresatem planu marketingowego zazwyczaj jest sam przedsiębiorca, jednakże powinien zostać przedstawiony również pracownikom.

Strategie marketingowee obejmują różnorodne działania o charakterze rynkowym. To precyzyjne określenie przyszłych celów, panujących zasad oraz metod, dzięki którym w określonym przedziale czasu nadadzą odpowiedni kierunek działań przedsiębiorstwa. Jednocześnie wyznaczają rozmiar, kombinatorykę oraz alokację środków, dostosowując je do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku.

 

Co zawiera proces planowania marketingowego?

Etapy planowania marketingowego obejmują:

 • prowadzenie badań marketingowych w obrębie firmy oraz poza nią,
 • spojrzenie na mocne i słabe strony firmy,
 • założenia,
 • prognozowanie,
 • wyznaczanie celów marketingowych,
 • tworzenie strategii marketingowych,
 • definiowanie programów,
 • ustalanie budżetu,
 • analizę rezultatów działań i weryfikację celów, strategii i programów.

Dobry plan marketingowy wbrew pozorom nie jest łatwy do sporządzenia. Niemniej jednak jest istotnym elementem biznesu, dzięki któremu zyskujesz możliwość zdobycia przewagi nad konkurencją, co przełoży się na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Główne założenie planu marketingowego jest możliwie najbardziej realne i szczegółowe zaplanowanie przyszłej drogi firmy, pożądanego celu oraz określenie sposobów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Kilka słów na temat układu planu marketingowego

Tak na prawdę nie ma jednego ustalonego układu pisania planu marketingowego. W dużej mierze zależy to od rodzaju prowadzonej działalności, profilu firmy i inwencji piszącego. Najważniejsze, aby plan spełniał swoje zadanie i stanowił realną pomoc przedsiębiorcy.

Opracowanie strategii planu marketingowego sprowadza się do określenia w jasny i klarowny sposób głównych działań strategicznych, które mają zapewnić przedsiębiorstwu długofalowy rozwój i powiększenie zysków. Rynek jest środowiskiem o wysokiej dynamice zmian i opiera się na nieustannej analizie otoczenia. Rolą przedsiębiorstwa jest trzymanie pulsu i kontrolowanie najbliższego otoczenia oraz konkurencji. Zdobyte informacje służą do określenia ryzyka zagrożeń i potencjalnych szans, jakie mogą wystąpić na rynku.

 

Przykład planu marketingowego.

 1. Część pierwsza – wprowadzenie. W tym punkcie należy skupić się na wskazaniu najważniejszych informacji, dotyczących istoty prezentowanego planu.
 2. Część druga – streszczenie. W streszczeniu należy zamieścić najważniejsze informacje, które usystematyzują całą treść planu marketingowego.
 3. Część trzecia – analiza sytuacji. Stanowi w pewien sposób podsumowanie wyników badań takich jak: założenia, analizy sprzedaży, rynku strategicznego), jak również zewnętrznej sytuacji Twojej firmy. W tym punkcie zawierasz wyniki analizy SWOT, dane dotyczące sprzedaży itp.
 4. Część czwarta – cele marketingowe. Niezwykle istotny punkt planu, ponieważ określa przyszłe cele, do których chcesz dążyć. Mogą one dotyczyć zwiększenia ilości zamówień, wielkości sprzedaży, powiększenia zysku, czy udziału firmy w rynku.
 5. Część piąta – strategie marketingowe. Strategie marketingowe stanowią główne metody, które prowadzą do realizacji założonych celów. W swoim działaniu wykorzystują elementy tzw. marketingu mix. Oznacza to, że obejmuje produkt oraz jego cenę w postaci rabatów, warunków dotyczących płatności, czy procesu ustalania ceny, metody promocji, jak również budżet przeznaczony na reklamę oraz dystrybucję, w tym zróżnicowanie kanałów dystrybucji i uczestników.
 6. Część szósta – harmonogram realizacji planu. W tym punkcie precyzyjnie określasz ramy czasowe zaplanowanych wcześniej działań marketingowych oraz zakres odpowiedzialności wyznaczonych do poszczególnych zadań działów lub pojedynczych pracowników.
 7. Część siódma – budżet. Jest to bardzo istotna część planu marketingowego, ponieważ określasz w nim wszelkie koszty związane z wprowadzeniem planu w życie firmy.
 8. Część ósma – rachunek zysków i strat. Określ co możesz realnie zyskać i jakie ewentualne straty możesz ponieść w przypadku napotkania problemów lub niepowodzeń.
 9. Część dziewiąta – procedury kontrolne oraz aktualizacje. W tym punkcie zawrzyj sposoby na monitorowanie wykonanych zadań, sposoby ustalania ram czasowych wykonania poszczególnych założeń planu, jak również procedury dotyczące wprowadzenia korekt i zmian w planie.
 10. Część dziesiąta – załączniki.

 

Plan marketingowy przykład korzyści, jakie możesz osiągnąć dzięki niemu.

Dobrze opracowany plan marketingowy pozwala precyzyjnie określić docelowych odbiorców produktu lub usługi. Posiadając wiedzę na temat potencjalnych klientów możesz przygotować dla nich odpowiedź, która będzie bardziej dostosowana do ich aktualnych potrzeb, w przeciwieństwie do konkurencji.

Dzięki wprowadzeniu planu marketingowego jeszcze bardziej efektywnie możesz reklamować swoje produktu oraz kształtować ich ceny, dostosowując do aktualnej sytuacji rynkowej. Dzięki opracowaniu planu oszczędzisz nie tylko czas i pieniądze, ale przede wszystkim wykażesz przewagę swojego produktu w branży.

Świadoma bądź nie, rezygnacja z wdrożenia planu i strategii marketingowej stanowi ogromną stratę zarówno dla potencjału firmy, jak i jej budżetu. Opracowanie efektywnych działań marketingowych daje szansę na niezależny rozwój przedsiębiorstwa, a dodatkowo pozwala na zbieranie dodatkowych cennych informacji, które można wykorzystać w rozwoju i zwiększyć świadomość marki wśród potencjalnych klientów. Szczegółowe opracowanie dobrej jakości planu marketingowego pomaga wyciągnąć maksymalnie dużo z inwestycji, skupić się na działaniach marketingowych oraz mierzyć wydajność i efektywność sprzedaży.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Przewiń do góry