Wsparcie sprzedaży – co to jest i jaki jest zakres obowiązków?


Czas czytania artykułu: 3 minut(y)

Czym jest wsparcie sprzedaży? W tym przypadku już sama nazwa stanowiska może nasuwać stosunkowo dużo trafnych przypuszczeń.

Specjalista, zatrudniany w powyższym celu w sektorze handlowym, odpowiada przede wszystkim za merytoryczne i aktywne wsparcie sprzedaży usług danej firmy (lub też produktów przez nią wytwarzanych), w celu maksymalnego zwiększenia jej przychodu oraz zagwarantowania efektywnej realizacji celów sprzedażowych. Praca specjalistów do spraw wsparcia sprzedaży może okazać się absolutnie kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, jest więc na ogół stosunkowo wysoko wynagradzana. Ubieganie się o wspomniane stanowisko z dużą szansą powodzenia wymaga jednak oczywiście posiadania określonych kwalifikacji. Kompetencje psychologiczne oraz świadomość charakteru czekających zadań są niemniej istotne.  Właśnie dlatego poniżej prezentujemy krótką charakterystykę zawodu, przybliżony zakres obowiązków pracowników, a także przykładowy zestaw umiejętności oraz cech osobowościowych, które mogą okazać się przydatne lub wręcz niezbędne ubiegającym się o stanowisko w dziale sprzedaży. Dzięki temu ocena własnych możliwości i predyspozycji, może okazać się łatwiejsza.

 

Czym zajmuje się specjalista do spraw wsparcia sprzedaży?

Ogólne cele przyświecające tworzeniu stanowisk tego rodzaju zostały już wstępnie zarysowane, pora na przedstawienie przykładowego zakresu obowiązków. Na ogół najważniejszym zadaniem jest szeroko rozumiana koordynacja sprzedaży, co najczęściej oznacza po prostu konieczność kontrolowania tego procesu, a także wdrażania skutecznych rozwiązań. Efektywna sprzedaż zaczyna się już w momencie opracowania strategii (po uprzedniej analizie tendencji rynkowych) oraz trafnego określenia potencjalnej grupy docelowej. Równie ważne jak dbałość o całokształt własnej oferty jest aktywne monitorowanie działań firm konkurencyjnych (oraz – w razie konieczności – korygowanie swojego planu działania) i właśnie tego rodzaju aktywności często będą należały do zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych za wsparcie sprzedaży.

Niekiedy od specjalistów zatrudnionych na tych stanowiskach zależy całościowy obraz polityki sprzedażowej firmy. Kolejnym istotnym zadaniem jest na ogół funkcja negocjacyjna. Co kryje się pod tym pojęciem? Najczęściej konieczność prowadzenia wszelkiego rodzaju rozmów handlowych (chociażby ustalania warunków zawieranych przez firmę transakcji). Warto zaznaczyć, że rzeczywisty zakres obowiązków na ogół pozostaje ściśle zależny od skali danej działalności. W niektórych przypadkach na pracowniku działu wsparcia sprzedaży może również spocząć obowiązek przygotowywania i organizowania szkoleń kierowanych do innych osób zatrudnionych, sporządzania dokładnych raportów czy też ustalania kwestii związanych z przebiegiem samego procesu zatrudnienia w dziale sprzedaży. Jest to odpowiedni moment żeby wyjaśnić, jak taki proces rekrutacyjny może przebiegać.

Jak zatrudnić się w dziale wsparcia sprzedaży?

Pracy należy poszukiwać naturalnie w sektorze handlowym. Firmy rekrutujące pracowników do spraw wsparcia sprzedaży mogą specjalizować się w usługach o różnym charakterze. Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na przedsiębiorstwa związane z branżą odzieżową, kosmetyczną, spożywczą, ale również telekomunikacyjną czy technologiczną. Niekiedy dział wsparcia sprzedaży posiadają również różnego rodzaju agencje reklamowe. Udział w rekrutacji zewnętrznej ( tj. ubieganie się o pracę w nowej firmie, w której wcześniej nie zajmowało się żadnego innego stanowiska) jest niekiedy jedyną drogą (chociażby gdy jest to nasza pierwsza praca lub gdy przedsiębiorstwo, w którym byliśmy uprzednio zatrudnieni, takiego stanowiska nie oferuje), może jednak przynieść niewielkie trudności. Pracownik ,,z zewnątrz” stoi przed koniecznością zapoznania się od podstaw z nowym zespołem, strategiami sprzedażowymi, bieżącymi problemami oraz potrzebami, a także ogólnymi zasadami funkcjonowania struktur w danym przedsiębiorstwie.

Mimo prawdopodobieństwa napotkania początkowych trudności, warto pamiętać, że nowy pracownik może spojrzeć na stojące przed firmą wyzwania w sposób możliwie obiektywny, a tym samym często jest w stanie zaproponować nowe i innowacyjne rozwiązanie. Jednak co w przypadku, gdy jesteśmy już zatrudnieni w dziale sprzedaży, a firma prowadzi również dział wsparcia? Wtedy zdecydowanie warto starać się o awans wewnętrzny. Pracownik posiadający doświadczenie nabyte podczas zajmowania wcześniejszych stanowisk, cechuje się przede wszystkim dobrą znajomością metod działania oraz zasad ogólnie przyjętych w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej ma również głęboką świadomość w zakresie realnych trudności i potrzeb firmy –  gdy obejmie stanowisko upoważniające go do wdrażania działań naprawczych, nastawionych na zwielokrotnienie sprzedaży, bez wątpienia przełoży się to na zdecydowanie wyższy poziom skuteczności.

 

Jakie wykształcenie i umiejętności powinien posiadać dobry specjalista do spraw wsparcia sprzedaży?

Przedsiębiorstwa handlowo-usługowe poszukujące pracowników na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia sprzedaży, na ogół będą bardziej skore do podjęcia współpracy z osobą posiadającą wyższe wykształcenie. Ukończenie kierunków studiów pośrednio lub bezpośrednio związanych z marketingiem, może znacznie ułatwić aplikację na ten rodzaj stanowiska. Cenione będą również specjalizacje skorelowane z branżą, którą dana firma się zajmuje. W przypadku specjalisty do spraw wsparcia sprzedaży kompetencje i wiedza umożliwiająca realizację wyżej przedstawionego zakresu obowiązków, to jednak często zbyt mało by osiągnąć wysoki poziom wydajności i skuteczności. Należy zwrócić szczególną uwagę na kluczową role predyspozycji osobowościowych. Pracownik działu wsparcia sprzedaży powinien być asertywny oraz odporny psychicznie. Koniecznie musi go cechować wysoki poziom komunikatywności, ponieważ jest ona gwarantem powodzenia w trakcie realizowania przeważającej części zadań typowych dla tego stanowiska.

Umiejętność jasnego przekazywania własnych myśli oraz łatwość nawiązywania relacji muszą stanowić dopełnienie wiedzy i doświadczenia. Umożliwiają między innymi skuteczne prowadzenie rozmów negocjacyjnych,  podtrzymywanie stałych kontaktów z klientami oraz partnerami handlowymi, a także efektywną komunikację z własnym zespołem sprzedaży. Duże zasoby energii, determinacja towarzysząca dążeniu do osiągania uprzednio określonych celów, a także zaawansowane umiejętności negocjacyjne, mogą okazać się nieocenioną pomocą. Niekiedy realizacja zadań mających zagwarantować wsparcie dla działu sprzedaży wymaga wielopoziomowej współpracy z pracownikami pozostałych działów firmy – kontakt z zespołem HR okaże się niezbędny w przypadku organizowania i przygotowywania szkolenia, z kolei w wypadku wystąpienia komplikacji związanych ze sprzętem technicznym i komputerowym, konieczna będzie komunikacja z zespołem IT.

Warto mieć powyższe kwestie na uwadze rozważając aplikację na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia sprzedaży, a rozpatrzenie różnych aspektów z pewnością pomoże podejść do sprawy w sposób spokojny i racjonalny.

4.9/5 - (11 ocen/y)

Autor artykułu:

  • hotLead.pl

    Pozyskiwanie klientów, generowanie leadów sprzedażowych (B2B), outsourcing sprzedaży w Polsce i zagranicą. Skup się na obsługiwaniu, a nie pozyskiwaniu klientów i zajmij się tym, co naprawdę ważne dla Twojej firmy.

    View all posts

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top