Audyt sprzedaży – czym jest i jak go wykonać?


Czas czytania artykułu: 4 minut(y)

Przedsiębiorstwa, które mają na celu doskonalenie oraz ulepszanie swojej działalności wiedzą o tym, że niezwykle ważna jest kontrola procesów przeprowadzanych w danej firmie.

Audyt sprzedaży, mimo tego, że jest postrzegany jako działanie, które skupia się na wytykaniu błędów przedsiębiorstwa, z pewnością jest narzędziem pozwalającym na zwiększenie konkurencyjności firmy. Zatem jego głównym calem jest rozwój danego przedsiębiorstwa. Czym jest audyt sprzedaży? Zapoznaj się z poniższymi informacjami i dowiedz się, że narzędzie to jest korzystne dla firm oraz handlowców.

 

Audyt sprzedaży – definicja

Audyt sprzedaży jest zapowiedzianym i regularnym działaniem w przedsiębiorstwie, które skupia się na przyszłości. Głównym założeniem i celem audytu jest ulepszenie organizacji w firmie, szukanie wad i słabych stron działania przedsiębiorstwa, a także doradztwo i porady, które pomogą w zoptymalizowaniu działań oraz w realizacji celu firmy.

Audyt sprzedaży nie jest kontrolą, a pojęcia te wręcz są przeciwieństwami. Kontrola jest niezapowiedzianym i nagłym działaniem, która dotyczy przeszłych czynności wykonywanych w danym przedsiębiorstwie. Skupia się w dużej mierze na ludziach i ich błędach.

Zewnętrzny audyt przeprowadzany jest przez niezależnego i obiektywnego audytora. To właśnie ten podmiot dokonuje szczegółowej i skrupulatnej analizy firmy. Celem zadań wykonywanych przed audytora jest ocena dotychczasowych działań firmy oraz realizacji jej zadań. Audyt sprzedaży może mieć różną formę. Część firm decyduje się bowiem na ogólny audyt, a jego celem jest przede wszystkim właściwe ukierunkowanie przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie wskazanych zmian. Jednak firmy nie zawsze wybierają całościowy i ogólny audyt. Czasami działanie audytu skupia się jedynie na konkretnym aspekcie działania firmy, jak na przykład audyt działu IT i cyberbezpieczeństwa. Audyt sprzedaży może być także związany z finansami firmy, zatrudnianiem pracowników oraz z działem sprzedaży.

Zasadniczo audyt sprzedaży nie jest sposobem na rozwiązanie istniejących problemów w przedsiębiorstwie, niemniej jednak pozwala na ich zminimalizowanie.

 

Jak wykonać audyt sprzedaży?

Audyt sprzedaży może zostać wykonany przez zewnętrzną firmę bądź osoby, pracujące w przedsiębiorstwie, w którym audyt ma zostać przeprowadzony. Wszystko zależy więc od wyboru firmy. Istotne jest jednak to, by audytor posiadał odpowiednie narzędzia pracy, a także odpowiednią wiedzę. Dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie ulepszyć swoje działania oraz osiągnąć pożądane rezultaty.

Trudno jednoznacznie opisać, jak wykonać audyt sprzedaży, gdyż jest to zależne od specyfiki i działalności danej branży, a także potrzeb firmy oraz struktury całego przedsiębiorstwa. Audyt może więc polegać na rozmowach z pracownikami firmy oraz na obserwacji poszczególnych rozwiązać i działań w firmie. Podczas rozmów zbierane są informacje o istocie systemu obowiązującego u danego pracodawcy. Co do zasady weryfikacji poddawana jest także dokumentacja przedsiębiorstwa. Audytor sprawdza ją zarówno w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również z wewnętrznymi wymogami. Dodatkowo, osoba wykonująca audyt w firmie porównuje także dotychczasowe dane sprzedaży z poprzednimi okresami, przygotowując przykładowo graficzną analizę procesów zachodzących w firmie.

Dodatkowym aspektem audytu jest także sprawdzenie zarządzania sprzedażą. W tym przypadku sprawdzana jest struktura działu sprzedaży, przydzielanie celów, narzędzia umożliwiające prognozowanie sprzedaży, a także system motywacyjny, obowiązujący w danym przedsiębiorstwie.

Kolejnym krokiem audytu sprzedaży jest dokładna analiza uzyskanych danych, które należy spisać oraz podsumować. Audyt kończy się wykonaniem zbiorczego raportu, w którym zawarte są wszelkie niezgodności, spostrzeżenia audytora a także uwagi, pozwalające na optymalizację działania firmy. Wykonane przez audytora badania umożliwiają wykrycie błędów w działaniach firmy oraz wdrożenie w niej szybkiego systemu naprawczego. Dzięki temu firma może dalej sprawnie się rozwijać, co wpływa na jej wizerunek, renomę i zyski.

 

Jakie są zalety audytu sprzedaży?

Skoro już wyjaśniliśmy, jak wykonać audyt sprzedaży, warto poznać zalety tego działania. Warto wskazać, że rzetelnie i skrupulatnie wykonane badanie audytowe jest rozwiązaniem, które pozwala na podwyższenie jakości funkcjonowania danej sprzedaży, a także na zwiększenie efektywności danego przedsiębiorstwa.

To właśnie dzięki audytowi sprzedaży firma jest w stanie uzyskać wiele cennych informacji, w szczególności bezstronną opinię profesjonalisty, który dokładnie przeanalizował stan faktyczny i procesy działania w firmie. Dodatkowo, audyt sprzedaży potwierdza zgodność działania przedsiębiorstwa i dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, a także z wewnętrznymi procedurami. Działania podejmowane przed audytora służą przede wszystkim zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania firmy, co z kolei skutkuje jej rozwojem.

Audyt pomaga także zapobiec ewentualnemu ryzyku, a także w uzyskaniu przewagi nad innymi przedsiębiorstwami. Co prawda jest pracochłonnym i skrupulatnym działaniem, niemniej jednak w przypadku powierzenia tego przedsięwzięcia profesjonalistom, nie musimy się obawiać skutków i efektów przeprowadzonego audytu. Co więcej, po uzyskaniu wyniku przeprowadzonego audytu, otrzymujemy także propozycję zmian, które możemy wprowadzić w przedsiębiorstwie tak, by jego działanie zostało usprawnione i zoptymalizowane.

Aby audyt przyniósł jeszcze lepsze efekty, najlepiej jest wykonywać go regularnie. Dzięki temu audytor jest w stanie zebrać szereg danych o przedsiębiorstwie oraz porównywać efekty zaproponowanych zmian. To z kolei pozwala na sprawdzenie, czy wprowadzone zmiany usprawniają dane przedsiębiorstwo oraz czy otrzymujemy zadowalające efekty. Audyt pozwala na uzyskanie fachowej wiedzy, a także oceny działania naszego przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że w celu uzyskania rzetelnej wiedzy oraz skutecznych rozwiązań usprawniających działanie przedsiębiorstwa, warto udać się do profesjonalisty, który na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem audytów. Dzięki profesjonalnej wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu będziesz miał pewność, że przeprowadzone badania rzeczywiście są wiarygodne, a zaproponowane w końcowym raporcie rozwiązania są skuteczne. Stale podnoszone kwalifikacje oraz praktyka audytorów jedynie potwierdza, że szczegółowe i fachowe badania zostały wykonane zgodnie z aktualną wiedzą oraz z najznakomitszymi biznesowymi praktykami. Audyt jest także dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa, co sprawia, że takie działanie można przeprowadzić zarówno w dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Opracowane dane i rozwiązania pozwalają na skuteczną zmianę w każdej firmie.

Z powyższego jasno wynika, że prawidłowo wykonany audyt sprzedaży skutkuje dobrymi rozwiązaniami i efektami dla danej firmy. Mimo czasochłonnej i trudnej pracy, efekty zwykle widoczne są gołym okiem, a audytorzy robią wszystko, by usprawnić działanie firmy. 

5/5 - (8 ocen/y)

Autor artykułu:

  • hotLead.pl

    Pozyskiwanie klientów, generowanie leadów sprzedażowych (B2B), outsourcing sprzedaży w Polsce i zagranicą. Skup się na obsługiwaniu, a nie pozyskiwaniu klientów i zajmij się tym, co naprawdę ważne dla Twojej firmy.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top