Cechy dobrego kierownika – 6 wymaganych kompetencji


Czas czytania artykułu: 4 minut(y)

Bycie kierownikiem wiąże się z wieloma korzyściami ale i również obowiązkami jakie na takiej osobie spoczywają.

Oprócz brania odpowiedzialności za swoje zadania i obowiązki kierownik jest zobligowany do nadzorowania, wytyczania oraz kontrolowania obowiązków wobec swoich podległych pracowników. Ze względu na stosunkowo duży zakres obowiązków taka osoba powinna wykazywać się szeregiem unikatowych cech by dobrze zarządzać pracą swoją jak i zespołu.

 

Co należy do obowiązków kierownika?

Zgodnie z definicją kierownik to osoba, której zadaniem jest ustalanie, nadzorowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian mających poprawić efektywność osób mu podwładnych w wybranej pracy. Innymi słowy rola kierownika sprowadza się do roli osoby nadzorującej przebieg i postęp wybranych prac po to by finalnie wybrany produkt lub usługa została dostarczona do klienta lub grupy klientów. To właśnie na kierowniku spoczywa największa odpowiedzialność bowiem w zależności od branży musi on kontrolować kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt spraw czy też procesów jednocześnie.

Wobec tak dużego zakresu obowiązków oraz ograniczonego prawnie czasu pracy w wybranej branży kierownik jest niejako zobligowany do wykazywania się odpowiednimi cechami oraz kompetencjami. Od ich stosowania oraz egzekwowania prac swoich pracowników zależy bowiem czy wszystkie zadania zostaną wykonane na czas oraz czy jakość prac będzie na zadawalającym przez klienta poziomie. Warto zatem wiedzieć jakimi cechami powinien wykazywać się każdy kierownik bez względu na branżę w jakiej on/ona pracuje.

 

1. Wykazywanie się samodzielnością oraz zdyscyplinowaniem

Pierwszą i jednocześnie najważniejszą cechą dobrego kierownika jest wykazywanie się w pracy samodyscypliną oraz podejmowaniem samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji. To właśnie kierownik, jak sama nazwa wskazuje, nadzoruje pracami innych pracowników oraz równocześnie swoimi obowiązkami. W zależności od specyfiki pracy musi on podejmować samodzielne decyzje oraz być zdyscyplinowanym gdyż od tego zależy m.in czy pracownicy będą zmotywowani oraz jak szybko będzie można wytworzyć wybrany produkt lub usługę na rzecz klienta.

Dodatkowo do zadania kierownika należy również dyscyplinowanie oraz angażowanie swoich pracowników do podejmowania indywidualnych decyzji w kontekście wykonywanych prac. Dosyć trudno jest wyobrazić sobie pracę w zespole gdzie nawet jeden pracownik nie wie co ma robić lub po raz setny pyta się w jaki sposób wykonać daną czynność.

 

2. Motywacja innych kluczem do sukcesu

Drugą i jednocześnie kluczową cechą kierownika powinna być umiejętność motywacji swoich pracowników jak i samego siebie do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Motywacja jest o tyle istotna, iż bez niej żaden pracownik w dłuższej perspektywie nie będzie zaangażowany w wykonywanie swoich zadań w sposób należyty. Dlatego też by podtrzymać wysoką wydajność swoich pracowników dobry kierownik powinien umieć tak wynagradzać swoich pracowników za dobrze wykonane zadania by czuli się oni docenieni i zmotywowani do dalszej pracy.

Rolą kierownika jest nie tyle motywowania samych pracowników jak i siebie poprzez regularne dawanie nagród w różnej postaci nawet gdy sytuacja tego nie wymaga. Wówczas można uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego i zniechęcić pracowników do dalszej pracy, gdyż będą oni przekonani, że bez względu na wszystko zostaną oni wynagrodzeni. Rozsądna motywacja pracowników np. w formie pochwały, awansu lub dodatkowego wynagrodzenia będzie idealnym motorem do dalszego wykonywania swoich obowiązków.

 

3. Asertywność – czyli w jaki sposób umieć powiedzieć “nie”

Zgodnie z definicją i w najprostszym tłumaczeniu asertywność to po prostu umiejętność powiedzenia “nie” w różnego rodzaju sytuacjach w pracy jak i poza nią. Jest to o tyle istotna umiejętność, iż wytyczanie granic powinno być umiejętnością stosowaną przez każdego człowieka. Mowa tutaj o wytyczaniu granic np.  w sytuacjach rodzinnych, prywatnych czy też służbowych gdy pracownik usilnie próbuje wziąć urlop choć nie ma go kim zastąpić na dany dzień pracy.

Rolą kierownika jest takie zarządzanie zespołem by był on efektywny i możliwie jak najszybciej mógł on wykonywać swoje obowiązki. Zbytnia uległość kierownika, zgadzanie się na wszystkie prośby czy też sugestie ze strony podwładnych mu pracowników może spowodować, że to pracownicy będą zarządzać swoim kierownikiem. Wówczas istnieje realna groźba, iż taka osoba nie będzie się sprawdzać w dalszej perspektywie na swoim stanowisku i będzie pozwalać np. na spowolnienie pracy ze względu na brak chęci lub rak wystarczającej ilości osób.

 

4. Empatia – zrozumienie potrzeb swoich pracowników

Niejednokrotnie w życiu prywatnym swoich pracowników zdarzają się nieprzewidziane sytuacje lub takie, które wymagają zrozumienia ze strony kadry kierowniczej. Rolą kierownika jest przede wszystkim wysłuchanie oraz zaproponowanie adekwatnych rozwiązań wobec zaistniałej sytuacji. Dla przykładu gdy pracownik prosi i przedłużenie urlopu ze względu na np. rocznicę ślubu lub inne ważne wydarzenie dobry kierownik powinien uszanować prośbę i zrozumieć argument przedstawiany mu przez pracownika.

Również w sytuacjach, które mają miejsce w pracy kierownik powinien wykazywać się empatią. Zgoda na możliwość wyjścia wcześniej z pracy ze względu na wizytę u lekarza lub inne ważne wydarzenia w życiu pracownika powinny być respektowane przez kierownika. Takie zachowanie pokazuje, iż kierownik również jest człowiekiem i rozumie wiele sytuacji w życiu zawodowym jak i prywatnym swoich pracowników.

 

5. Umiejętność pracy pod presją czasu

Jedną z ważniejszych kompetencji jakie powinien posiadać każdy kierownik jest zdolność do pracy pod presją czasu. W dzisiejszych czasach praktycznie w każdej profesji zespoły działają do tzw. deadlinów czyli nieprzekraczalnych terminów, do upływu których wybrany produkt lub usługa na rzecz klientów musi zostać zrealizowana. Dodatkowo mnogość obowiązków na stanowisku kierownika sprawia, iż musi on skupić się maksymalnie na wykonywaniu swoich obowiązków by możliwie jak najszybciej je zakończyć. Dlatego też praca pod presją czasu oraz organizacja pracy swojej jak i swoich pracowników powinna stanowić kluczową kompetencją każdego kierownika.

 

6. Zdolność do pracy w stresie

Nierzadko zdarza się, że w wybranej profesji występują sytuacje stresogenne (wywołujące stres). Dotyczą one zarówno kadry kierowniczej jak i poszczególnych pracowników. Dlatego też zdolność do opanowania emocji oraz pracy w stresie powinna stanowić drugą i równie ważną kompetencję kierownika.

Brak zdolność do radzenia sobie w sytuacjach stresujących może sprawić, że nawet najlepszy w swoim fachu kierownik po krótkim okresie czasu dozna wypalenia zawodowego. Efektem tego może być brak zaangażowania się w dalsze wykonywanie swoich obowiązków czy też demotywowanie swoich pracowników. Dlatego też zdolność do pracy w stresie w połączeniu z wyżej wymienionymi cechami oraz kompetencjami niejako definiują rolę kierownika w każdym zespole. Bazując na powyższych informacjach można w klarowny sposób opisać umiejętności kierownicze oraz tak naprawdę zdać sobie sprawę co należy robić aby być dobrym kierownikiem.

4.9/5 - (8 ocen/y)

Autor artykułu:

  • hotLead.pl

    Pozyskiwanie klientów, generowanie leadów sprzedażowych (B2B), outsourcing sprzedaży w Polsce i zagranicą. Skup się na obsługiwaniu, a nie pozyskiwaniu klientów i zajmij się tym, co naprawdę ważne dla Twojej firmy.

    View all posts

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top